Pravidla pro nahrávání fotografií

Autorská práva

Zasílané fotografie nesmějí porušovat autorská práva, t.j. musejí být Vámi vytvořené nebo musíte mít doložitelný souhlas s jejich zveřejněním.

Zasílané soubory s fotografiemi

Soubory musejí být formátu jpg. Pokud je jejich velikost na disku větší než 768432 KB, budou systémem zmenšeny.

Rozměry fotografií

Maximální delší rozměr fotografie je 3000 pixelů. Fotografie větších rozměrů budou systémem zmenšeny.

Co dělat, aby fotografie nebyla systémem upravena?

Pokud nechcete aby Vaše fotografie byla systémem upravena, měla by být velikost souboru menší než 768432 KB a velikost delší strany fotografie menší než 3000 pixelů.

Zakázané fotografie

Publikovány nesmějí být fotografie urážlivé, nabádající k protizákonné činnosti, propagující násilí, projevy nenávisti, zakázané zboží, nahotu a sex.
Administrátor webu si vyhrazuje právo určit fotografie, které nezveřejní či odstraní.

Zobrazení nahoty

Zobrazování nahoty je v tuto chvíli zakázáno v jakékoliv formě. Chcete-li prezentovat fotografie nahých těl, můžete využít např. server www.fotopatracka.cz.

Zařazování do kategorií

Aby mohla být fotografie zveřejněna a účastnit se duelů, musí být zařazena do příslušné kategorie/kategorií. Kategorií se rozumí žánr nebo téma.
Žánr musí být vybírán na základě toho, co je na fotografii zobrazeno. Ne podle toho, kde byla fotografie pořízena.
Provozovatel webu si vyhrazuje právo zařazovat nezařazené fotografie či upravovat zařazení.

Zveřejňování fotografií

Fotografie uživatelů podléhají schválení. Administrátor webu nebo automatizovaný systém může dlouhodobým a důvěryhodným uživatelům povolit zasílat fotografie bez schvalování.
Provozovatel webu si vyhrazuje právo zveřejňovat fotografie dle svého uvážení. Zveřejněny nebudou fotografie příliš fádní či upravované, stejné nebo navzájem si podobné. Fotografie musejí zobrazovat realitu a ne ji přetvářet.
Zveřejněno může být maximálně 10 fotografií denně od jednoho uživatele. "Nadbytečné" fotografie budou postupně zveřejňovány v dalších dnech, splňují-li podmínky zveřejnění.
Zveřejnění vhodných fotografií zpravidla proběhne do 1 týdne v závislosti na množství a kvalitě zasílaných fotografií.

Mazání fotografií

Fotografie, které nezaujmou nebo nebudou zveřejněny, budou po 2 měsících od jejich zaslání systémem odstraněny.
Z webu nemohou být systémem smazány fotografie, které postoupily do galerie, jsou součástí výstav nebo jsou oblíbené mezi uživateli. Takové fotografie budou odstraněny, pokud je smaže sám majitel profilu nebo bude odstraněn příslušný profil.

Jsou Vaše fotografie v bezpečí?

Zaslané fotografie zůstávají Vaším majetkem. Nemáme právo s nimi jakkoli disponovat. Fotografie nejsou za žádných okolností předávány třetím stranám.
Naší motivací, cílem a záměrem je představit na našem webu Vaše fotografie co nejširšímu publiku. Čím budou Vaše fotografie úspěšnější, tím více lidí je u nás uvidí.