Výstavní síň

Fotografie na výstavy vybírá administrátor na základě doporučení systému a autorů fotografií.

Fotografie pro výstavy musí splňovat následující kritéria:

- zaujaly uživatele webu,
- již nesoutěží v duelech, t.j. uplynulo nejméně 30 dní od jejich zveřejnění,
- nejméně jedna jejich strana je větší nebo rovna 1920 pixelů.

Autorská výstava
Pokud mají fotografové na ostatních výstavách nejméně 10 různých fotografií, bude jim z těchto fotografií vytvořena samostatná výstava.

Zpět